STK Pracovisko ŠTEFANOVÁ
okres Pezinok

Štefanová 149
90086 Štefanová

tel.:  033/ 644 82 12
mobil.:  0949 434 555

stk.stefanova@strnisko.sk