Cenník služieb STK Štefanova

Cenník za výkon technickej kontroly motorových vozidiel (TK)
1. Motocykle 15 €
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – BENZÍN 26,50 €
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1,N1) – DIESEL 28 €
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – BENZÍN + LPG 28 €
5. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)  – Riadený katalyzátor 28 €
6. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – Riadený katalyzátor + LPG 31 €
7. Prípojné vozidlá do 750 kg 15 €
8. Prípojné vozidlá nad 750 kg 22 €
9. Nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (M2, M3, N2, N3) 47 €
10. Traktory 38,50 €
11. Opakované kontroly (M1,N1) 4,50 €
12. Opakované kontroly (M2, M3, N2, N3)  10€
13. Opakované kontroly prípojných vozidlel do 750 kg 2,50 €
14. Opakované kontroly prípojných vozidlel nad 750 kg 10 €
15. Opakované kontroly – motocykle 3 €
16. Administratívna kontrola 4 €
17. Pridelenie osvedčenia + kont. nálepky 4 €

Cenník služieb za zvláštnu kontrolu a dovoz

1. Zvláštna kontrola (M1,N1) 4,50 €
2. Zvláštna kontrola (M2, M3, N2, N3) 10 €
3. Dovoz motorových vozidiel – DIESEL 35 €
4. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN 35 €
5. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN+LPG 38 €
6. Dovoz motocyklov 19 €
7. Pridelenie osvedčenia a kontr. nálepky 4 €
8. Dovoz – nákladné vozidlá (M2, M3, N2, N3) 47 €
9. Dovoz – prívesy, návesy – O3, O4 22 €

Cenník za výkon emisných kontrol motorových vozidiel (EK)

DIESEL:
 1. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) 20 €
2. Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 30 €
BENZÍN – LPG – CNG:
 1. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom 20 €
 2. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + LPG 26 €
 3. Nákladné motorové vozidlá s pohonom na zemný plyn CNG 30 €
 4. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT + LPG 26 €
5. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT 20 €
6. Administratívna kontrola 8 €
v cene je započítaná kontrolná nálepka a osvedčenie
DOVOZ:
1. Osobné motorové vozidlá DIESEL 13 €
2. Osobné motorové vozidlá BENZÍN 13 €
3. Nákladné motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 26 €
v cene nie je započítaná kontrolná nálepka a osvedčenie
Cenník platný od 1.6.2018