Cenník služieb STK Štefanova

Cenník za výkon technickej kontroly motorových vozidiel (TK)
1. Motocykle 18 €
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – BENZÍN 30 €
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1,N1) – DIESEL 31 €
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – BENZÍN + LPG 31 €
5. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)  – Riadený katalyzátor 31 €
6. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – Riadený katalyzátor + LPG 34 €
8. Prípojné vozidlá nad 750 kg 25 €
9. Nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (M2, M3, N2, N3) 50 €
10. Traktory 42 €
11. Opakované kontroly (M1,N1) 4,50 €
12. Opakované kontroly (M2, M3, N2, N3)  10€
13. Opakované kontroly prípojných vozidlel do 750 kg 2,50 €
14. Opakované kontroly prípojných vozidlel nad 750 kg 10 €
15. Opakované kontroly – motocykle 3 €
16. Administratívna kontrola 7 €
17. Pridelenie osvedčenia + kont. nálepky 4 €

Cenník služieb za zvláštnu kontrolu a dovoz

1. Zvláštna kontrola (M1,N1) 4,50 €
2. Zvláštna kontrola (M2, M3, N2, N3) 10 €
3. Dovoz motorových vozidiel – DIESEL 38 €
4. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN 38 €
5. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN+LPG 40 €
6. Dovoz motocyklov 22 €
7. Pridelenie osvedčenia a kontr. nálepky 4 €
8. Dovoz – nákladné vozidlá (M2, M3, N2, N3) 50 €
9. Dovoz – prívesy, návesy – O3, O4 25 €

Cenník za výkon emisných kontrol motorových vozidiel (EK)

DIESEL:
1. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) 23 €
2. Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 33 €
BENZÍN – LPG – CNG:
1. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom 23 €
2. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + LPG 29 €
3. Nákladné motorové vozidlá s pohonom na zemný plyn CNG 33 €
4. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT + LPG 29 €
5. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT 23 €
6. Administratívna kontrola 11 €
v cene je započítaná kontrolná nálepka a osvedčenie
DOVOZ:
1. Osobné motorové vozidlá DIESEL 16 €
2. Osobné motorové vozidlá BENZÍN 16 €
3. Nákladné motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 29 €
v cene nie je započítaná kontrolná nálepka a osvedčenie
Cenník platný od 1.6.2018