Cenník služieb STK Štefanova

Cenník za výkon technickej kontroly motorvých vozidiel (TK)

1. Motocykle 21
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – Benzín 33
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – Diesel 37
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) – Benzín + LPG 34
5. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) Riadený katalyzátor 37
6. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) Riadený katalyzátor + LPG 40
7. Prípojné vozidlá do 750kg 0
8. Prípojné vozidlá nad 750kg 28
9. Nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (M2, M3, N2, N3) 58
10. Traktory 45
11. Opakované kontroly (M1, N1) 6
12. Opakované kontroly (M2, M3, N2, N3) 11
13. Opakované kontroly prípojných vozidiel do 750kg 0
14. Opakované kontroly prípojných vozidiel nad 750kg 11
15. Opakované kontroly – motocykle 3
16. Administratívna kontrola 7
17. Pridelenie osvedčenia + kont. Nálepky 4

Cenník služieb za zvláštnu kontrolu a dovoz

1. Zvláštna kontrola (M1, N1) 4,5
2. Zvláštna kontrola (M2, M3, N2, N3) 10
3. Dovoz motorových vozidiel – DIESEL 41
4. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN 41
5. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN + LPG 43
6. Dovoz motocyklov 22
7. Pridelenie osvedčenia + kont. Nálepky 4
8. Dovoz nákladné vozidlá (M2, N2, M3, N3) 53
9. Dovoz – prívesy, návesy – O3, O4 28

Cenník za výkon emisných kontrol motorových vozidiel (EK)

DIESEL

1. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) 28
2. Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy, ťahače (M2, M3, N2, N3) 40

BENZÍN – LPG – CNG

1. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom 28
2. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + LPG 34
3. Nákladné motorové vozidlá s pohonom na zemný plyn CNG 35
4. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT+ LPG 34
5. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT 28
6. Administratívna kontrola 11
v cene je započítaná kontrolná nálepka a osvedčenie

DOVOZ

1. Osobné motorové vozidlá DIESEL 18
2. Osobné motorové vozidlá BENZÍN 18
3. Nákladné motorové vozidlá, autobusy, ťahače (M2, M3, N2, N3) 31
Cenník platný od 1.6.2018