Cenník služieb STK Štefanova

Cenník za výkon technickej kontroly motorových vozidiel (TK)

1. Motocykle 26 €
2. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)                                          – BENZÍNOsobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)                                          – BENZÍN 39 €
3. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1,N1)                                            – DIESEL Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1,N1)                                            – DIESEL 43 €
4. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)                        –                                       – BENZÍN + LPG Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)                        –                                       – BENZÍN + LPG 40 €
5. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)              – Riadený katalyzátor 43 €
6. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1)   – Riadený katalyzátor + LPG 46 €
7 Prípojné vozidlá nad 750 kg 38 €
8 Nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t (M2, M3, N2, N3) 64 €
9 Traktory 51 €
10 Opakované kontroly (M1,N1) 6 €
11 Opakované kontroly (M2, M3, N2, N3) 11 €
12 Opakované kontroly prípojných vozidlel nad 750 kg 11 €
13 Opakované kontroly – motocykle 6 €
14 Administratívna kontrola 9 €
15 Pridelenie osvedčenia o TK 4 €
16 Kontrola náprav, čapov, kĺbov 10 €
17 Kontrola bŕzd 16 €
18 Nastavenie svetiel 10 €
19 Kontrola svetiel 10 €
20 Príplatok za objednanie 26 €
21 Doplatok za urgentnú kontrolu 26 €
22 Ozónové čistenie 26 €
16

Cenník služieb za zvláštnu kontrolu a dovoz

1. Zvláštna kontrola (M1,N1) 4.50€
2. Zvláštna kontrola (M2, M3, N2, N3) 10 €
3. Dovoz motorových vozidiel – DIESEL 47 €
4. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN 47 €
5. Dovoz motorových vozidiel – BENZÍN+LPG 49 €
6. Dovoz motocyklov 27 €
7. Pridelenie osvedčenia  o TK 4 €
8. Dovoz – nákladné vozidlá (M2, M3, N2, N3) Dovoz – nákladné vozidlá (M2, M3, N2, N3) 59 €
9. Dovoz – prívesy , návesy – O3 , O4 38 €

Cenník za výkon emisných kontrol motorových vozidiel (EK)

DIESEL:
 1. Osobné a nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t (M1, N1) 28 €
2. Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 40 €
BENZÍN – LPG – CNG:
 1. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom 28 €
 2. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + LPG 34 €
 3. Nákladné motorové vozidlá s pohonom na zemný plyn CNG 35 €
 4. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT + LPG 34 €
5. Osobné motorové vozidlá s benzínovým pohonom + RKAT 28 €
6 Administratívna kontrola 9 €
7 Pridelenie osvedčenia  o EK 4 €
DOVOZ:
1. Osobné motorové vozidlá DIESEL 22 €
2. Osobné motorové vozidlá BENZÍN 22 €
Nákladné motorové vozidlá, autobusy,ťahače (M2, M3, N2, N3) 35 €
Skúška emisií 26 €
Doplatok za urgentnú kontrolu
cenník platný od 01.11.2023